Raad voor Rechtsbijstand

Raad_voor_RechtsbijstandRaad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand is de instantie die vast stelt of u voor een bepaalde zaak in aanmerking komt voor een toevoeging.

Toevoeging

Als u zich in uw zaak door een advocaat wil laten bijstaan zal de Raad voor Rechtsbijstand daarvoor toestemming moeten geven. Om deze toestemming te kunnen krijgen dient uw advocaat hiervoor bij deze Raad een verzoek in. In het algemeen verstrekt de Raad u toestemming als er aan een drietal voorwaarden is voldaan : (1) uw zaak is niet zodanig eenvoudig dat u de zaak gemakkelijk zelf kan afhandelen, (2) het financiële belang van uw zaak is niet minder dan € 500, en (3) uw inkomen en vermogen is lager dan het door de wet gestelde maximum. Als de Raad positief op uw verzoek beslist, ontvangt u een zogenaamde toevoeging.

Let op : in een aantal zaken geldt min of meer nog een vierde voorwaarde, namelijk dat u eerst bij het Juridisch Loket een doorverwijzing heeft aangevraagd. In het algemeen geldt deze voorwaarde voor zuivere advieszaken en voor bezwaarprocedures bij de gemeente of het UWV. Strikt genomen is het geen voorwaarde omdat de Raad ook zonder deze doorverwijzing een toevoeging kan verstrekken, maar deze doorverwijzing door het Juridisch Loket is wel een vereiste om een korting op uw eigen bijdrage te kunnen krijgen. Echter sinds de corona krijgt u deze korting voorlopig nog steeds automatisch, dus zonder de verplichting bij het Juridisch Loket eerst een doorverwijzing op te vragen.

Hoogte van uw inkomen en vermogen

De hoogte van uw inkomen en de hoogte van uw vermogen (dit zijn uw bezittingen verminderd met uw schulden) zijn van belang voor het verkrijgen van een toevoeging. Als uw inkomen of vermogen boven een bepaalde grens uitkomt, heeft u namelijk geen recht op een toevoeging. Verder is de hoogte van uw inkomen ook nog van belang voor de hoogte van de eigen bijdrage, dit is het bedrag dat u volgens de Raad voor Rechtsbijstand zelf aan uw advocaat moet betalen wanneer u een toevoeging krijgt. Zie voor de inkomens- en vermogens grenzen en voor de hoogte van de eigen bijdrage de informatie hierover op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Eigen bijdrage

Wanneer de Raad voor Rechtsbijstand voor een bepaalde zaak een toevoeging aan u heeft verstrekt, heeft u dus toestemming gekregen om zich bij deze zaak door een advocaat te laten bijstaan. De Raad heeft dan ook de hoogte van de eigen bijdrage vastgesteld. Dit is het bedrag dat u zelf aan uw advocaat moet betalen, waarvan de hoogte dus zoals gezegd afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Wanneer uw een inkomen op bijstandsniveau heeft bedraagt deze eigen bijdrage € 156. Onder bepaalde omstandigheden kunt u voor dit bedrag bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen, waarna de gemeente u deze eigen bijdrage dus volledig kan vergoeden.

Bijzondere bijstand

bijzondere bijstand

Diverse gemeenten vergoeden onder bepaalde omstandigheden de eigen bijdrage. In het algemeen mag uw inkomen dan niet veel hoger zijn dan de voor u geldende bijstandsnorm. Dit is dus niet alleen wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, maar is dus ook mogelijk wanneer u andere inkomsten heeft zolang deze niet te hoog zijn. Ook mag uw vermogen niet te hoog zijn, maar als u een bijstandsuitkering ontvangt staat al vast dat uw vermogen niet te hoog is om eventueel voor de bijzondere bijstand in aanmerking te komen. Maar zoals gezegd is het uiteindelijk afhankelijk van het door uw gemeente gekozen beleid of u voor de eigen bijdrage feitelijk bijzondere bijstand kunt krijgen.

Vragen

Als u hierover nog vragen heeft kunt u uiteraard geheel vrijblijvend contact opnemen, zie de contactgegevens rechts van deze pagina. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de pagina met de Handige links, zie het menu bovenaan deze pagina.

Reacties zijn gesloten.