Handige links

hands


Raad voor Rechtsbijstand

Juridische problemen hebben te maken met wetten en regels. Bijvoorbeeld als u ontslagen bent, wilt scheiden of uw uitkering is stopgezet en u het daarmee niet eens bent. Voor deze en andere juridische problemen wijst de Raad voor Rechtsbijstand de weg bij het vinden van een oplossing.

Ook beslist de Raad voor Rechtsbijstand op uw verzoek om een toevoeging, en stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast.

Raad voor Rechtsbijstand


Juridisch Loket

Heeft u een juridische vraag? Het Juridisch Loket helpt u met het juiste antwoord, en is er voor iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen. Het Juridisch Loket wordt gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor een antwoord op uw vraag belt u 0900 – 80 20 (€ 0,25 p/m). Kunt u door persoonlijke omstandigheden of uit kostenoverwegingen niet bellen, dan kunt u het inloopspreekuur op één van de 30 vestigingen bezoeken.

Ook beslist het Juridisch Loket op uw verzoek om een doorverwijzing naar een advocaat voor bijvoorbeeld het voeren van een procedure. Dit kan ook een doorverwijzing zijn naar uw advocaat van keuze. Met deze doorverwijzing ontvangt u een korting op de eigen bijdrage, welke door de Raad voor Rechtsbijstand wordt vastgesteld, zie hierboven.

Juridisch Loket


 Rechts- en wetswinkel

Sinds de jaren ’70 zijn rechtswinkels en vergelijkbare juridische projecten een belangrijke rol gaan vervullen binnen de sociale rechthulp. In Nederland bestaan bijvoorbeeld 80 verschillende rechtswinkels op 87 locaties. De variatie is enorm. Er zijn grote en kleine rechtswinkels, kinderrechtswinkels, migranten rechtswinkels en vrouwenrechtswinkels. Wat ze allemaal delen is dat de vrijwilligers zich belangeloos inzetten om de rechtspositie van hun cliënten te verbeteren.

Platform Rechtswinkels


Vereniging Rechtswinkel Utrecht

De Vereniging Rechtswinkel Utrecht is een vrijwilligersorganisatie waar ongeveer 50 gevorderde rechtenstudenten dagelijks gratis juridisch advies geven tijdens de telefonische spreekuren en de specialistische inloopspreekuren. De studenten die werkzaam zijn bij de Rechtswinkel hebben een minimum aantal vakken behaald aan de universiteit, wat garant staat voor een goede juridische basiskennis. De studenten doen op deze manier meer praktijkervaring op.

Rechtswinkel Utrecht


 De Nationale Ombudsman

De Nationale ombudsman behandelt klachten van burgers over de overheid. De Nationale ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig. Hij doet zijn werk samen met zo’n 170 medewerkers. De Nationale Ombudsman helpt niet alleen burgers die een probleem hebben met de overheid. Hij legt overheidsinstanties ook uit hoe ze moeten handelen. Bij problemen of klachten start de Nationale ombudsman een onderzoek. Alle betrokkenen zijn verplicht om aan deze onderzoeken mee te werken.

De Nationale Ombudsman


Nederlandse Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten is er niet alleen voor de advocaat, maar verstrekt ook informatie voor de cliënt, zie onder het gedeelte Consumenten op de website van de Orde.

Nederlandse Orde van Advocaten


De Geschillencommissie

De Geschillencommissie Advocatuur behandelt klachten van de consument tegen de advocaat, wanneer ze door deze advocaat zijn bijgestaan en over deze bijstand een klacht hebben. Een eventuele schadevergoeding mag niet hoger zijn dan €10.000,-.

De Geschillencommissie

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.