Handige links

Raad voor Rechtsbijstand

Juridische problemen hebben te maken met wetten en regels. Bijvoorbeeld als u ontslagen bent, wilt scheiden of uw uitkering is stopgezet en u het daarmee niet eens bent. Voor deze en andere juridische problemen wijst de Raad voor Rechtsbijstand de weg bij het vinden van een oplossing.

De Raad voor Rechtsbijstand regelt onder meer de gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand. Dat betekent dat de overheid meebetaalt aan de kosten voor mensen die een juridisch probleem hebben, maar zelf geen advocaat of mediator kunnen betalen.

De Raad voor Rechtsbijstand beslist op uw verzoek om een toevoeging, en stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast.

Juridisch Loket

Het Juridisch Loket geeft gratis eerste hulp bij juridische vragen. Voor een persoonlijk advies belt u met een van de juristen op het gratis telefoonnummer 0800-8020 of komt u langs op één van de locaties. Kunt u door persoonlijke omstandigheden of uit kostenoverwegingen niet bellen, dan kunt u het inloopspreekuur op één van de 30 vestigingen bezoeken.

Ook beslist het Juridisch Loket op uw verzoek om een doorverwijzing naar een advocaat voor bijvoorbeeld het voeren van een procedure. Dit kan ook een doorverwijzing zijn naar uw advocaat van keuze. Met deze doorverwijzing ontvangt u een korting op de eigen bijdrage, welke door de Raad voor Rechtsbijstand wordt vastgesteld, zie hierboven.

De Nationale Ombudsman

De Nationale ombudsman behandelt klachten van burgers over de overheid. De Nationale ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig. Hij doet zijn werk samen met zo’n 170 medewerkers. De Nationale Ombudsman helpt niet alleen burgers die een probleem hebben met de overheid. Hij legt overheidsinstanties ook uit hoe ze moeten handelen. Bij problemen of klachten start de Nationale ombudsman een onderzoek. Alle betrokkenen zijn verplicht om aan deze onderzoeken mee te werken.

Nederlandse Orde van Advocaten

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur. De NOvA is op basis van de Advocatenwet ingesteld op 1 oktober 1952. Alle advocaten in Nederland vormen gezamenlijk de NOvA.

De Nederlandse Orde van Advocaten is er niet alleen voor de advocaat, maar verstrekt ook informatie voor u als cliënt.

Geschillencommissie Advocatuur

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen advocaten. Dit zijn advocaten die de consument bij hebben gestaan.

Reacties zijn gesloten.