Arbeidsongeschikt

Wanneer arbeidsongeschikt

Wie te ziek is om te kunnen werken wordt vaak arbeidsongeschikt genoemd. Oftewel iemand is vanwege ziekte ongeschikt om arbeid te verrichten.

Er zijn in principe drie verschillende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen : de Ziektewet-uitkering, de WIA-uitkering en de Wajong-uitkering. Deze uitkeringen worden verstrekt door het UWV.

De Ziektewet-uitkering

Wordt iemand ziek tijdens werk, dan bestaat er meestal nog geen recht op een uitkering, aangezien de werkgever dan verplicht is de werknemer door te betalen. Wanneer het arbeidscontract tijdens deze ziekte eindigt, bestaat er aanspraak op een Ziektewet-uitkering. Dit geldt ook als men tijdens het ontvangen van een Werkloosheidsuitkering ziek wordt.

De WIA-uitkering

Nadat iemand twee jaar ziek is geweest, kan er onder bepaalde voorwaarden recht bestaan op een WIA-uitkering. Groot verschil met de Ziektewet-uitkering is dat iemand voor de WIA-uitkering niet alleen nog steeds ongeschikt moet zijn om het eigen werk te doen, maar dat men bovendien vanwege deze ongeschiktheid voor een bepaald gedeelte niet meer in staat is om met ander soort werk hetzelfde inkomen te kunnen verdienen. Oftewel het maakt niet uit welk ander soort werk iemand nog kan doen, maar men zal met dat andere werk nooit meer hetzelfde inkomen kunnen verdienen als met het eigen werk voordat men ziek werd.

Deze uitkering is de opvolger van de WAO-uitkering, die momenteel alleen nog geldt voor wie een WAO-uitkering heeft.

De Wajong-uitkering

Tenslotte bestaat er nog de Wajong-uitkering. Als iemand vanwege een ziekte of handicap eigenlijk al vanaf zijn of haar jeugd geen reële mogelijkheden had om te werken, terwijl de kans groot is dat dit permanent is, kan men onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor deze Wajong-uitkering.

Klik voor een nadere toelichting op deze uitkeringen op het menu bovenaan deze pagina, of klik op één van de onderstaande linken :

Reacties zijn gesloten.