Bezwaar gemeente

BEZWAARSCHRIFTOp tijd bezwaar maken

Als u het met een besluit van de gemeente niet eens bent, kunt u hiertegen bezwaar maken. Hierbij is het van groot belang om het bezwaar op tijd, dat wil zeggen binnen 6 weken na de datum van dit besluit, bij de gemeente in te dienen. Op een besluit staan vaak twee data vermeld: de datum waarop het besluit is genomen en de datum waarop het besluit is verzonden, de verzenddatum. De bezwaartermijn van 6 weken loopt altijd vanaf de verzenddatum.

Uw bezwaar is op tijd ingediend indien het uiterlijk op de laatste dag van de bezwaartermijn door de gemeente is ontvangen. Of uw bezwaar op tijd is ontvangen kunt u natuurlijk alleen maar controleren wanneer u het bezwaar persoonlijk heeft afgegeven, maar ook wanneer u het bijvoorbeeld heeft gefaxt. Als u het bezwaar per post heeft ingediend kunt u de datum van de ontvangst natuurlijk niet controleren. Gelukkig is dit ook niet nodig omdat de overheid heeft bepaald dat u het bezwaar op tijd heeft ingediend wanneer u het bezwaar uiterlijk op de laatste dag van de bezwaartermijn in de brievenbus heeft gedaan. Het enige nadeel van het indienen per post is dat als de gemeente achteraf laat weten dat zij uw bezwaar nooit heeft ontvangen, dat u dan meestal niet kunt bewijzen dat u dit bezwaar op tijd op de post heeft gedaan. Als u dus wil voorkomen dat u een dergelijk bewijsprobleem heeft wanneer uw bezwaar om wat voor reden ook volgens de gemeente nooit is ontvangen, kunt u er voor kiezen het bezwaar aangetekend te verzenden. Dit kost u dan natuurlijk wel extra moeite en geld. Vandaar dat men er toch vaak voor kiest om het bezwaar persoonlijk bij de gemeente in te dienen. Vergeet dan natuurlijk niet om iets van een ontvangst-stempel op uw bezwaarschrift te laten zetten, uiteraard niet alleen op het bezwaarschrift zelf maar ook op een kopie hiervan dat u dan zelf als bewijs weer mee terug naar huis neemt.

Wanneer u uw zaak door het kantoor laat doen zal er uiteraard voor gezorgd worden dat uw bezwaar tijdig is ingediend.

Het pro forma bezwaarvijf-voor-twaalf

In het bezwaarschrift moet u natuurlijk ook aangeven waarom u het met een besluit niet eens bent. Dit zijn de bezwaargronden. Wa
nneer u nog maar kort de tijd heeft om op tijd bezwaar te maken, kan het voorkomen dat u eigenlijk geen tijd meer heeft om de bezwaargronden op te schrijven. Dan is het altijd mogelijk om deze bezwaargronden weg te laten, zodat u in ieder geval op tijd bezwaar heeft gemaakt. Na ontvangst van het bezwaarschrift zal de gemeente u dan een paar weken extra de tijd geven om de bezwaargronden alsnog in te dienen. Een bezwaarschrift zonder bezwaargronden heet een proforma-bezwaarschrift.

Het verloop van de bezwaarprocedure

Na ontvangst zal de gemeente uw bezwaar in behandeling nemen. Vaak wordt u dan in de gelegenheid gesteld het dossier in te zien, hetzij door toezending van een kopie van dit dossier, hetzij door u uit te nodigen om langs te komen om het dossier in te zien. Wanneer de gemeente uw zaak voldoende heeft kunnen voorbereiden, zult u voor een hoorzitting worden uitgenodigd. Tijdens deze hoorzitting wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaar verder toe te lichten. Dit is geen plicht maar een recht waar u ook vanaf kunt zien. Wanneer u dus bijvoorbeeld van oordeel bent dat uw bezwaarschrift voldoende duidelijk is, behoeft u niet naar de hoorzitting te komen. Het wordt dan uiteraard wel op prijs gesteld indien u dit vooraf laat weten.

gemeenteDe wijze waarop de bezwaarprocedure verder is ingericht kan per gemeente verschillen. De ene gemeente werkt met een externe hoorcommissie, terwijl in andere gemeenten eigen medewerkers de hoorzitting verzorgen. Soms is het mogelijk dat de hoorzitting telefonisch wordt gehouden. Dit kan bijvoorbeeld in de gemeente Utrecht – wanneer u met een advocaat procedeert – ook in de vorm van een driegesprek, waarbij u zelf dus aan het telefoongesprek kunt deelnemen met uw eigen telefoon, zodat u gewoon thuis kunt blijven.

Reacties zijn gesloten.