Het kort geding

spoedHet verzoek om een voorlopige voorziening

Soms is het mogelijk dat u eigenlijk niet meer kunt wachten totdat de gemeente of het UWV een beslissing op uw bezwaar heeft genomen, dan wel totdat de Rechtbank / de Centrale Raad van Beroep een uitspraak op uw beroep / hoger beroep heeft genomen. Denk bijvoorbeeld aan een dreigende ontruiming omdat u de huur al enige tijd niet meer heeft kunnen betalen, waardoor er een forse betalingsachterstand is ontstaan, terwijl deze betalingsachterstand het directe gevolg is van de korting of intrekking van uw uitkering, of van de afwijzing van uw uitkeringsaanvraag waartegen u juist bezwaar heeft gemaakt of beroep / hoger beroep tegen heeft ingesteld. Of aan een voorziening op grond van de Wet Maatschappelijke Opvang (Wmo) die u op zeer korte termijn al nodig heeft omdat er anders (medische) schade dreigt te ontstaan. Onder bepaalde voorwaarden is het dan mogelijk om bij de Rechtbank (en bij de Centrale Raad van Beroep ingeval van hoger beroep) een verzoek om een voorlopige voorziening aan te vragen. Het betreft hier een spoedprocedure die vergelijkbaar is met een soort kort geding.

U kunt hierbij met name denken aan het verzoek aan de rechter om de gemeente of het UWV te verplichten om u voor de duur van de lopende bezwaar- of (hoger)beroepsprocedure een voorschot te verlenen op de uitkering waar u aanspraak op maakt, dan wel om u alvast feitelijk een voorziening op grond van de Wmo te verschaffen.

De rechter stelt een tweetal strenge voorwaarden aan dit verzoek om toegekend te kunnen worden : (1) het spoedeisend belang dat u bij een dergelijk verzoek heeft moet volgens de rechter zijn komen vast te staan, en (2) de rechter acht de kans van slagen van de lopende bezwaar- of (hoger)beroepsprocedure zeer groot. Zodra de rechter van oordeel is dat aan één van beide voorwaarden al niet is voldaan, zal de rechter het verzoek afwijzen.

Mocht u hangende een lopende bezwaar- of (hoger)beroepsprocedure overwegen om een dergelijk verzoek bij de rechter in te dienen, dan kunt u hierover natuurlijk altijd contact met het Kantoor over opnemen.

 

Reacties zijn gesloten.