Disclaimer

De website

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker. De Jong Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. De Jong Advocatuur heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Intellectuele eigendom

De content op deze website, zoals redactionele stukken, materialen, informatieve teksten,
foto’s, illustraties en ander grafisch materiaal (namen, logo’s trademarks en service marks), is
eigendom van De Jong Advocatuur en andere licentiehouders. Alles is beschermd door copyright, trademark en andere intellectuele eigendomswetten. In het geval dat de content op deze website eigendom is van derden, is er sprake van bronvermelding.

De content op deze website mag alleen voor persoonlijke en niet commerciële doeleinden
worden gebruikt. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van De Jong Advocatuur worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan De Jong Advocatuur worden
aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. De inhoud van deze websites is niet door De Jong Advocatuur gecontroleerd of goedgekeurd. De Jong Advocatuur heeft geen zeggenschap over deze websites en is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Reacties zijn gesloten.