Bezwaar UWV

Op tijd bezwaar maken

Als u het met een besluit van het UWV niet eens bent, kunt u hiertegen bezwaar maken. Hierbij is het van groot belang om het bezwaar op tijd, dat wil zeggen binnen 6 weken na de datum van dit besluit, bij het UWV in te dienen. Op een besluit staan vaak twee data vermeld: de datum waarop het besluit is genomen en de datum waarop het besluit is verzonden, de zogenaamde verzenddatum. Voor het bepalen van de bezwaartermijn van 6 weken dient u altijd uit te gaan van de verzenddatum.

Let op : wanneer u in een Ziektewet-zaak bezwaar maakt tegen een besluit waarin een medisch oordeel wordt gegeven, geldt bij wijze van uitzondering meestal een bezwaartermijn van 2 weken !

Uw bezwaar is op tijd ingediend indien het uiterlijk op de laatste dag van de bezwaartermijn door het UWV is ontvangen. Of uw bezwaar op tijd is ontvangen kunt u natuurlijk alleen maar controleren wanneer u het bezwaar persoonlijk heeft afgegeven, maar ook wanneer u het bijvoorbeeld heeft gefaxt. Als u het bezwaar per post heeft ingediend kunt u de datum van de ontvangst natuurlijk niet controleren. Gelukkig is dit ook niet nodig omdat de overheid heeft bepaald dat u het bezwaar op tijd heeft ingediend wanneer u het bezwaar uiterlijk op de laatste dag van de bezwaartermijn in de brievenbus heeft gedaan. Het enige nadeel van het indienen per post is dat als het UWV achteraf laat weten dat men uw bezwaar nooit heeft ontvangen, dat u dan meestal niet kunt bewijzen dat u dit bezwaar op tijd op de post heeft gedaan. Als u dus wil voorkomen dat u een dergelijk bewijsprobleem heeft wanneer uw bezwaar om wat voor reden ook volgens het UWV nooit is ontvangen, kunt u er voor kiezen het bezwaar aangetekend te verzenden. Dit kost u dan natuurlijk wel extra moeite en geld. Vandaar dat men er toch vaak voor kiest om het bezwaar persoonlijk bij het UWV in te dienen. Vergeet dan natuurlijk niet om iets van een ontvangst-stempel op uw bezwaarschrift te laten zetten, uiteraard niet alleen op het bezwaarschrift zelf maar ook op een kopie hiervan dat u dan zelf als bewijs weer mee terug naar huis neemt.

Wanneer u uw zaak door het kantoor laat doen zal er uiteraard voor gezorgd worden dat uw bezwaar tijdig is ingediend.

Het pro forma bezwaarvijf-voor-twaalf

In het bezwaarschrift moet u natuurlijk ook aangeven waarom u het met een besluit niet eens bent. Dit zijn de bezwaargronden. Wanneer u nog maar kort de tijd heeft om op tijd bezwaar te maken, kan het voorkomen dat u eigenlijk geen tijd meer heeft om de bezwaargronden op te schrijven. Dan is het altijd mogelijk om deze bezwaargronden weg te laten, zodat u in ieder geval op tijd bezwaar heeft gemaakt. Een bezwaarschrift zonder bezwaargronden heet een proforma-bezwaarschrift.

Na ontvangst van het bezwaarschrift zal het UWV u meestal een ontvangstbevestiging sturen met daarin de aankondiging dat u binnenkort het dossier zal ontvangen. Nadat u later ook dit dossier van het UWV heeft ontvangen, krijgt u meestal nog vier weken extra de tijd om de bezwaargronden alsnog in te dienen. Dit kan dus ook handig zijn als u pas de bezwaargronden wil indienen nadat u het gehele dossier heeft kunnen inzien.

Het verloop van de bezwaarprocedure

Wanneer het UWV uw zaak voldoende heeft kunnen voorbereiden, zult u voor een hoorzitting worden uitgenodigd. Tijdens deze hoorzitting wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaar verder toe te lichten. Dit is geen plicht maar een recht waar u ook vanaf kunt zien. Wanneer u dus bijvoorbeeld van oordeel bent dat uw bezwaarschrift voldoende duidelijk is, behoeft u niet naar de hoorzitting te komen. Het wordt dan uiteraard wel op prijs gesteld indien u dit vooraf laat weten.

verzekeringsartsenDe hoorzitting wijkt in zoverre af van die bij de gemeente dat er vaak een verzekeringsarts bezwaar & beroep bij aanwezig is wanneer er medische aspecten aan de orde zijn. Dit is vaak het geval in een arbeidsongeschiktheidszaak. U dient er rekening mee te houden dat deze verzekeringsarts u na afloop van de hoorzitting eventueel ook nog lichamelijk kan onderzoeken, uiteraard zonder de aanwezigheid van de overige deelnemers aan de hoorzitting.

Reacties zijn gesloten.